EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 

Info

Wie zijn wij?

In februari 1966 opgericht als vzw heeft de beroepvereniging reeds 56 jaar beroepservaring.
Bij de meeste bedrijven en instellingen zijn wij gekend via onze deelname aan voordrachten en seminaries.

 

Maatschappelijke zetel en Secretariaat:

Corda Campus
Kempische Steenweg 311 bus 2.06
3500 Hasselt.

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de wijze van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent en fiscalist), juridische en overige aanverwante beroepen te bevorderen.

 

Zij beoogt dit doel o.m. te bereiken door:

 • het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden;
 • het bevorderen van opleidingen die aanleiding geven tot het bekomen van de hoedanigheid van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, fiscalist alsmede overige bij wet gereglementeerde economische beroepen;
 • het (mede-) organiseren van seminaries in het kader van de verplichte beroepsvorming voor economische, juridische en aanverwante beroepsoefenaars.

Om haar doel, zoals hoger vermeld omschreven, te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zo kan de vereniging haar leden vertegenwoordigen bij de respectievelijke beroepsinstituten (zoals o.m. het ITAA en het IBR) van de bij wet gereglementeerde beroepen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

 

Lidmaatschap: diverse voordelen en mogelijkheden.

 

Het LVEB-lidmaatschap biedt u diverse voordelen en mogelijkheden :

 • het geeft u recht op prijsvermindering bij deelname aan seminaries;
 • het geeft u ongetwijfeld een kwaliteitslabel gezien de aanvaardingsprocedure LVEB (kwaliteit primeert, niet de grote getallen);
 • het vormt een belangrijk pluspunt in het kader van erkenningsprocedures en passerelles tussen de nationale instituten;
 • als beroepsvereniging vormt LVEB het regionaal verlengstuk van die nationale instituten en bouwt LVEB tegelijkertijd een brug voor de leden naar diezelfde instituten;
 • het biedt u begeleidingsmogelijkheden op uw weg naar het behalen van een titel;
 • het geeft u recht op gratis abonnementen en/of exclusieve ledenvoordelen bij aankoop van beroepsdocumentatie;

 

Zo ontvangt u gratis :

 • Larcier 2-wekelijkse nieuwsbrief Accountancy en Fiscaliteit
 • Geselecteerde Boeken/Naslagwerken aan een gereduceerd tarief
 • het geeft u toegang tot een uniek ontmoetingsforum tussen economische en aanverwante juridische beroepen;
 • De LVEB Website : directe informatie en communicatie

Lees meer over het bestuur of statuten en algemene voorwaarden.

LOCATIE

 

"Corda Campus"
Kempische Steenweg 311, Bus 2.06
3500 Hasselt

CONTACT

 

E.info@lveb-vzw.be
T. (+32) (11) 27 94 96
M. (+32) (470) 86 44 01