EmailTwitterFacebookLinkedIn

Algemene Vergadering 13.02.2019

Goedenacht 

Waarde confrater,

Betreft: Uitnodiging jaarlijkse Algemene Vergadering van het LVAB

Met dit schrijven nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal doorgaan op woensdag 13 februari 2019 om 18.00u in de PXL, Elfde-Liniestraat 23 (blok D – eerste verdieping - zaal pacioli), te 3500 Hasselt.

Dagorde:

1) Verslag van de Raad van Bestuur over de werkzaamheden tijdens 2018

2) Voorlegging en goedkeuring rekeningen 2018

3) Programma 2018 / Goedkeuring budget 2019

4) Bepaling van het lidgeld 2019

5) Décharge aan de leden van de Raad van Bestuur

6) Verkiezingen leden Raad van Bestuur

7) Diversen en/of mededelingen

Kandidaturen worden, overeenkomstig artikel 13.2 van de statuten, schriftelijk of per email verwacht ten laatste 30 januari 2019 op het secretariaat van het LVAB, Diepenbekerweg 65 te 3500 Hasselt, gericht aan de Voorzitter.

De Algemene Vergadering wordt om 19.00u gevolgd door een uiteenzetting van Acerta met als onderwerp ‘Het beheren van bedrijfsleiders’ met als referenten dhr. Angelo Picarelli en dhr. Geert Beullens. Na deze uiteenzetting volgt het seminarie “DE GEVOLGEN VAN DE BREXIT” met als referent de heer Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van Douane en Accijnzen.

Na deze uiteenzetting worden alle aanwezigen uitgenodigd op een uitgebreide receptie.

Wij hopen u massaal te mogen begroeten op deze vergadering alsmede op het seminarie achteraf.

Met confraternele groeten,