EmailTwitterFacebookLinkedIn

Algemene Vergadering 06 02 2020

Goedemiddag 

Waarde confrater,

Betreft: Uitnodiging jaarlijkse Algemene Vergadering van het LVAB

Met dit schrijven nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal doorgaan op donderdag 6 februari 2020 om 18.00u in de PXL, Elfde-Liniestraat 23 (blok D – eerste verdieping - zaal pacioli), te 3500 Hasselt.

Dagorde:

1) Verslag van de Raad van Bestuur over de werkzaamheden tijdens 2019

2) Voorlegging en goedkeuring rekeningen 2019

3) Programma 2019 / Goedkeuring budget 2020

4) Bepaling van het lidgeld 2020

5) Décharge aan de leden van de Raad van Bestuur

6) Diversen en/of mededelingen

De Algemene Vergadering wordt om 19.00u gevolgd door een uiteenzetting van Intellifin met als onderwerp ‘Het financieel plan sinds het nieuwe vennootschapsrecht’ met als referenten mevr. Kristel Hermans en dhr. Jan Hermans. 
Na deze uiteenzetting volgt het seminarie “DE BREXIT: WAT VERANDERT ER NU CONCREET?” met als referent de heer Jeroen SARRAZYN, Attaché Brexitcoördinatie, Douane en Accijnzen.

Na deze uiteenzetting worden alle aanwezigen uitgenodigd op een uitgebreide receptie.

Wij hopen u massaal te mogen begroeten op deze vergadering alsmede op het seminarie achteraf.

Met confraternele groeten,